Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr VII/2020/KOW
24 sierpnia 2020
Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr VI/2020/KOW
21 września 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIV/2020/KR

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIV/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.

Wyniki rekrutacji do pobrania TUTAJ.

Pozdrawiamy

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy

Skip to content