Wyniki ponownej oceny wniosku o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr IV/2020/KOW
18 sierpnia 2020
Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXII/2020/KR
18 sierpnia 2020

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr V/2020/KOW

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr V/2020/KOW w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19. Zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.

Wyniki oceny wniosków do pobrania TUTAJ.

Pozdrawiamy

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Legnicy

Skip to content