Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr I/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
9 marca 2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nr II/2017 do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
21 kwietnia 2017

Konsultacje KPRES

Szanowni Państwo,

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w MRPiPS trwają obecnie prace mające na celu aktualizację zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach prowadzonych prac nad aktualizacją zapisów KPRES zostanie przeprowadzona ponowna diagnoza problemów i wyzwań w obszarze ekonomii społecznej, dokonany zostanie przegląd poszczególnych priorytetów i działań zawartych w programie i zostaną podjęte prace nad ewentualnym uwzględnieniem w Programie nowych działań, których realizacja przyczyni się do rozwoju ekonomii społecznej.

 

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii do obecnych zapisów, ale także przekazanie propozycji nowych, o które KPRES powinien zostać uzupełniony.

 

Propozycje proszę przesyłać najpóźniej do czwartku 13.04 do godz. 12.00. Przesłane przez Państwa uwagi zbierzemy w jeden dokument i  przekażemy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

 

 

Pozdrawiam serdecznie

Anna Mokrzecka-Bogucka
Specjalista ds. współpracy
………………………………..
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50 – 501 Wrocław
tel. 0 500 156 050
tel. 0 500 156 055
tel. 0 500 156 066
fax. 71 770 42 20
www.dops.wroc.pl

Skip to content