Nadchodzące wydarzenia


wrzesień

Brak nadchodzących wydarzeń

Witaj!
Zapoznaj się z naszą ofertą

Pojęcie ekonomii społecznej staje się wszechobecne: w radio słyszymy audycje, w telewizji oglądamy reportaże, w prasie czytamy artykuły traktujące o ekonomii społecznej.

Mimo tej wszechobecności często jest to pojęcie niezrozumiałe. Tymczasem im szybciej się rozwija, tym bardziej nabiera znaczenia jako sposób radzenia sobie z problemami społecznymi, ponieważ nadrzędną funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Aktualności

24 sierpnia 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr VII/2020/KOW

Szanowni Państwo, w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego oraz […]
21 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXXIII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXXIII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]
19 sierpnia 2020

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr XXVII/2020/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach rundy nr XXVII/2020/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]

Promujemy ekonomię społeczną
i wspieramy poprzez usługi specjalistyczne


Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy