Nadchodzące wydarzenia


grudzień

Brak nadchodzących wydarzeń

Witaj!
Zapoznaj się z naszą ofertą

Pojęcie ekonomii społecznej staje się wszechobecne: w radio słyszymy audycje, w telewizji oglądamy reportaże, w prasie czytamy artykuły traktujące o ekonomii społecznej.

Mimo tej wszechobecności często jest to pojęcie niezrozumiałe. Tymczasem im szybciej się rozwija, tym bardziej nabiera znaczenia jako sposób radzenia sobie z problemami społecznymi, ponieważ nadrzędną funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Aktualności

5 grudnia 2019

Nowe wzory formularza zgłoszeniowego i rekrutacyjnego

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą wzorów oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dokonaną przez IZ RPO WD 2014-2020, w dniu 05.12.2019 r. w życie wchodzą […]
28 listopada 2019

Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr I/2019/KOW

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr I/2019/KOW w projekcie „OWES […]
9 listopada 2019

Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr V/2019/KR

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji w ramach tury nr V/2019/KR Kandydatów/tek do udziału w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0005/19-00. Zapraszamy do […]

Promujemy ekonomię społeczną
i wspieramy poprzez usługi specjalistyczne


Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy